Vitaskolen Bohr

Vitaskolen Bohr

Vitaskolen Bohr

Vitaskolen Bohr er beliggende i bydelen Gjesing i det nordlige Esbjerg. Vi tilbyder moderne og forskelligartede faciliteter, der danner rammerne om et inspirerende undervisningsmiljø. Med en beliggenhed tæt på de skønne naturområder i Nørreskoven og langs Fovrfeld bæk, er der endvidere rig mulighed for at inddrage naturen i børnenes og de unges skoledag.

Vitaskolen Bohr er Bohrskolens største afdeling med ca. 1200 elever. Afdelingen er 4-sporet på 0. - 6. klassetrin og 8-sporet på 7. - 9. klassetrin. Vi er endvidere hjemsted for en række specialpædagogiske grupper, Linje S, på 7. – 9. klassetrin. I overbygningen 7 - 9. klassetrin har vi tonede linjer, hvor vi tilbyder Da Vinvi linjen, HandsOn-linjen og den almene linje: Multiflex-linjen. Herudover er Vitaskolen Bohr hjemsted for kommunens eliteidrætsklasser.

Multiflex-linjen
På Bohrskolen tilbyder vi den almene linje, Multiflex-linjen, på afdelingerne Vitaskolen og Fourfeldtskolen. Multiflexlinjen er for dig, der ønsker at tage Folkeskolens Afgangsprøve samtidigt med, at du fordyber dig i områder, som du interesserer dig særligt for. På Multiflex-linjen vil du have de almindelige skolefag i 4 af ugens dage. Det vil sige, at på de dage har du dansk, matematik, engelsk osv. - sådan som du kender det. Fagene forbereder dig til Folkeskolens Afgangsprøver. Derudover er en dag om ugen være afsat til toningsdag, hvor du har mulighed for at vælge mellem mange toninger, som alle har forskelligt indhold. På den måde kan du vælge lige netop den toning, som du synes lyder spændende, eller som du mener, du kan få brug for senere i livet.Den almene linje på Vitaskolen Bohr er et tilbud til unge, der interesserer sig bredt for skolens fag, eller har interesser, som ligger uden for de øvrige linjer, som tilbydes på skolen. Mange unge i 7. - 9. klasse er ikke afklaret med, hvilken retning deres ungdomsuddannelse skal gå. Den almene linje er for dig, som ønsker en en bred faglig og personlig udvikling uden at have tilgodeset en bestemt retning ved folkeskolens afslutning.

Da Vinci Linjen
På Vitaskolen Bohr tilbyder Bohrskolen endvidere Da Vinci Linjen, som er et tilbud til ambitiøse unge fra 7. – 9. klassetrin, der holder af at lære og har let ved det, men som typisk har underpræsteret. På Da Vinci Linjen tilgodeser vi elever, som har brug for personlige såvel som faglige udfordringer og som ønsker at udnytte deres evner fuldt ud.

Eliteidrætslinjen
Vitaskolen Bohr er også hjemsted for Esbjerg Kommunes eliteidrætsklasser. Siden 2005 har sportsklubberne i Esbjerg og omegn været engageret i et samarbejde med Eliteidrætslinjen, hvor unge med særlige idrætstalenter støttes, så de får mulighed for at udvikle sig inden for deres sportsgren, samtidig med at de bliver udfordret intellektuelt. Eliteidrætslinjen er målrettet unge fra 7. – 9. klassetrin.

Adresser for Vitaskolen Bohr:

Skole og SFO
Vester Gjesingvej 28
6715 Esbjerg N

Klub
Grønlandsparken 300
6715 Esbjerg N