Vitaskolen Bohr

Vitaskolen Bohr

Vitaskolen Bohr

Vitaskolen Bohr er beliggende i bydelen Gjesing i det nordlige Esbjerg. Vi tilbyder moderne og forskelligartede faciliteter, der danner rammerne om et inspirerende undervisningsmiljø. Med en beliggenhed tæt på de skønne naturområder i Nørreskoven og langs Fovrfeld bæk, er der endvidere rig mulighed for at inddrage naturen i børnenes og de unges skoledag.

Vitaskolen Bohr er Bohrskolens største afdeling med ca. 1200 elever. Afdelingen er 4-sporet på 0. - 6. klassetrin og 8-sporet på 7. - 9. klassetrin. Vi er endvidere hjemsted for en række specialpædagogiske grupper, Linje S, på 7. – 9. klassetrin. I overbygningen 7 - 9. klassetrin har vi tonede linjer, hvor vi tilbyder Da Vinvi linjen og den almene linje: Multiflex-linjen. Herudover er Vitaskolen Bohr hjemsted for kommunens eliteidrætsklasser.

Multiflex-linjen
På Bohrskolen tilbyder vi den almene linje, Multiflex-linjen, på afdelingerne Vitaskolen og Fourfeldtskolen. Multiflexlinjen er for dig, der ønsker at tage Folkeskolens Afgangsprøve samtidigt med, at du fordyber dig i områder, som du interesserer dig særligt for. På Multiflex-linjen vil du have de almindelige skolefag i 4 af ugens dage. Det vil sige, at på de dage har du dansk, matematik, engelsk osv. - sådan som du kender det. Fagene forbereder dig til Folkeskolens Afgangsprøver. Derudover vil en eftermiddag om ugen – f.eks. onsdag - være sat af til din toning, hvor du sammen med andre, der har samme interesse, fordyber dig i netop det område, du har valgt. At der er sat en eftermiddag af til toningen giver rigtig gode muligheder for fordybelse, ture ud af huset og samarbejde med fritidsklubber og erhvervsliv.

Da Vinci Linjen
På Vitaskolen Bohr tilbyder Bohrskolen endvidere Da Vinci Linjen, som er et tilbud til ambitiøse unge fra 7. – 9. klassetrin, der holder af at lære og har let ved det, men som typisk har underpræsteret. På Da Vinci Linjen tilgodeser vi elever, som har brug for personlige såvel som faglige udfordringer og som ønsker at udnytte deres evner fuldt ud.

Eliteidrætslinjen
Vitaskolen Bohr er også hjemsted for Esbjerg Kommunes eliteidrætsklasser. Siden 2005 har sportsklubberne i Esbjerg og omegn været engageret i et samarbejde med Eliteidrætslinjen, hvor unge med særlige idrætstalenter støttes, så de får mulighed for at udvikle sig inden for deres sportsgren, samtidig med at de bliver udfordret intellektuelt. Eliteidrætslinjen er målrettet unge fra 7. – 9. klassetrin.

Adresse for Vitaskolen Bohr:

Skole, SFO og Klub
Vester Gjesingvej 28
6715 Esbjerg N