Værdigrundlag

Værdigrundlag

Værdigrundlag

Gældende for alle med tilknytning til Bohrskolen.

På Bohrskolen prioriteres et godt og fagligt læringsmiljø. Vi tilbyder inspirerende og forskelligartede faciliteter så vores elever får de bedste muligheder for at opbygge ny viden. Vi påtager os, i samarbejde med forældrene, ansvaret for at give børn og unge lyst til at lære og gøre dem klar til livet.

Vi ser forskellighed som en styrke på Bohrskolen. Vi skaber et miljø, hvor vi ser den enkelte samtidig med, at vi skaber rum, hvor eleven kan udvikle sig i fællesskab.

På Bohrskolen lægger vi endvidere vægt på en tæt dialog og et stærkt samarbejde mellem skole og hjem. Vi forventer, at forældrene deltager aktivt – både hvad angår forældresamarbejde, interesse i børnenes skolegang og i forbindelse med arrangementer på skolen.

Vores nøgleord er: Personlig udvikling, kreativitet, respekt, international dannelse og fællesskab.

Personlig udvikling:
På Bohrskolen er personlig udvikling, at alle børn trives både hver for sig og i de sociale sammenhænge således at der skabes rammer for øget læring og trivsel. Eleverne skal kunne respektere og vise omsorg for hinanden så de kan blive så dygtige som muligt.

Kreativitet:
På Bohrskolen er kreativitet, at vi skaber et læringsmiljø, som gør eleverne nysgerrige. Vi skal udfordre elevernes evne til at undres således at de ikke kun tænker traditionelle løsninger. Innovativ tænkning i folkeskolen er en nødvendighed i forhold til elevernes alsidige personlige udvikling.

Respekt:
På Bohrskolen er respekt, at elever, medarbejdere, forældre har en anerkendende tilgang til hinanden og hinandens forskelligheder. Tillid er grundstenene til et godt samarbejds- og læringsmiljø.

International dannelse:
På Bohrskolen er international dannelse, at eleverne opnår forståelse af egen og andre landes kulturer, værdinormer, demokrati og menneskerettigheder.

Fællesskab:
På Bohrskolen er fællesskab, at vi udviser omsorg for den enkeltes trivsel med respekt for fællesskabet. Det forpligtende fællesskab trives godt, når omsorg, glæde, respekt og tillid kendetegner livet på skolen