Universitetsskolen

Universitetsskolen

Universitetsskolen

Bohrskolen er som en af de få skoler i Danmark universitetsskole. Siden januar 2017 har det, i et samarbejde mellem UC SYD, Bohrskolen og to øvrige skoler, været muligt at tilbyde lærerstuderende et studieforløb, der rummer mere forskning og mere praksis.

Som universitetsskole modtager Bohrskolen studerende fra læreruddannelsens 3. og 4. studieår. De enkelte studerende er tilknyttet skolen i to sammenhængende studieår og udforsker i fællesskab med lærere og forskere hverdagens fagdidaktiske udfordringer på skolen.

Der er tale om et organiseret forløb, hvor folkeskolelærerne bidrager med stor erfaring med at planlægge, gennemføre og evaluere målrettet undervisning, læreruddannede byder ind med skarp viden om samspillet mellem teori og praksis i folkeskolens undervisning og forskerne understøtter med omfattende empirisk og fagdidaktisk viden. De studerende får mulighed for at deltage i et talentforløb, der på eksamensbeviset giver mulighed for en udmærkelse for særlig høj faglighed.

I første omgang er der fokus på fagene dansk, matematik, naturfag og idræt, men der er en klar ambition om, at formatet løbende udvides.

Læs mere om universitetsskolen på: https://universitetsskolen.dk/