Tonede linjer

Tonede linjer

Tonede linjer

På Bohrskolen tilbyder vi en række tonede linjer for elever på 7. - 9. årgang:

Multiflex-linjen
På Bohrskolen tilbyder vi den almene linje, Multiflex-linjen, på afdelingerne Vitaskolen og Fourfeldtskolen. Multiflexlinjen er for dig, der ønsker at tage Folkeskolens Afgangsprøve samtidigt med, at du fordyber dig i områder, som du interesserer dig særligt for. På Multiflex-linjen vil du have de almindelige skolefag i 4 af ugens dage. Det vil sige, at på de dage har du dansk, matematik, engelsk osv. - sådan som du kender det. Fagene forbereder dig til Folkeskolens Afgangsprøver. Derudover er en dag om ugen være afsat til toningsdag, hvor du har mulighed for at vælge mellem mange toninger, som alle har forskelligt indhold. På den måde kan du vælge lige netop den toning, som du synes lyder spændende, eller som du mener, du kan få brug for senere i livet.

Læs mere her...

Da Vinci Linjen
På Vitaskolen Bohr tilbyder Bohrskolen endvidere Da Vinci Linjen, som er et tilbud til ambitiøse unge fra 7. – 9. klassetrin, der holder af at lære og har let ved det, men som typisk har underpræsteret. På Da Vinci Linjen tilgodeser vi elever, som har brug for personlige såvel som faglige udfordringer og som ønsker at udnytte deres evner fuldt ud.

Læs mere her...

Eliteidrætslinjen
Vitaskolen Bohr er hjemsted for Esbjerg Kommunes eliteidrætsklasser. Siden 2005 har sportsklubberne i Esbjerg og omegn været engageret i et samarbejde med Eliteidrætslinjen, hvor unge med særlige idrætstalenter støttes, så de får mulighed for at udvikle sig inden for deres sportsgren, samtidig med at de bliver udfordret intellektuelt.

Læs mere her...

International linje
Bohrskolens internationale linje på Fourfeldtskolen Bohr er et tilbud til unge, der ønsker ekstra udfordringer, større fokus på sprog og et internationalt udsyn. Målet er, gennem erhvervet international udsigt og styrket fremmedsprogskompetence, at styrke elevernes oplevelse af sig selv som kompetente studerende borgere i en globaliseret verden.

Læs mere her...

Sciencelinjen
Sciencelinjen på Fourfeldtskolen Bohr er Bohrskolens tilbud til unge, der i særlig grad interesserer sig for science og godt kan lide at fantasere, få gode ideer og få dem afprøvet i virkeligheden. Det er for dig, der godt kan lide at undersøge og eksperimentere. Dig, der er nysgerrig og kan undres over de mindste ting på jorden og de største ting i universet.

Læs mere her...