Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen

Forretningsorden for skolebestyrelsen på Bohrskolen
- læs mere her

Skolebestyrelsens medlemmer:

Mark West (Formand)
Telefon: 3881 8022, Mobil: 2681 9378
E-mail: vagnerwest@gmail.com

Kasper Just Bonde (Næstformand)
Telefon: 3046 3063
E-mail: fam@justbonde.dk

Allan Højholdt Villumsen (Forældrerepræsentant, repræsentant for Linje S)
Telefon: 2098 9912
E-mail: allanhvillumsen@gmail.com

Dorte Nielsen (Forældrerepræsentant)
Telefon: 3052 9060
E-mail: dorteogpernielsen@gmail.dk

Tine Hedegaard Bruun (Forældrerepræsentant)
Telefon: 7266 3045
E-mail: tinehedegaardbruun@hotmail.com

Jannie Vognsen (Forældrerepræsentant)
Telefon: 4013 1063
E-mail: jvognsen@hotmail.com

Christel Lau (Forældrerepræsentant)
Telefon: 2774 1124
E-mail: christelbreumlau@gmail.com

 

Erling Petersson, Rektor Esbjerg Gymnasium (Repræsentant for den åbne skole)
Telefon: 2225 3738
E-mail: ep@egonline.dk

Søren Tackmann (Medarbejderrepræsentant)
Telefon: 3059 4993
E-mail: uv7rnyg8@esbjergkommune.dk

Christian Peder Gyldenkrone Bagge (Medarbejderrepræsentant)
Telefon: 6126 5956
E-mail: Chri865e@esbjergkommune.dk

Lene Snitgaard Madsen (Medarbejdersuppleant)
Telefon: 3059 5369
E-mail: lsm@esbjergkommune.dk

 

Ole Lerke (Skoleleder)
Telefon: 5133 0887
E-mail: ole@esbjergkommune.dk

Morten Heide (Administrativ leder/Souschef)
Telefon: 2054 1777
E-mail: mohei@esbjergkommune.dk

Karen Gerling Hansen (Pædagogisk leder fritidsdelen)
Telefon: 2961 6065
E-mail: kgh@esbjergkommune.dk