Den åbne skole

Den åbne skole

Den åbne skole

Med "Den åbne skole" forstås, at skolerne skal åbne sig mod det omgivende samfund og inddrage lokalsamfundets mange ressourcer i skoledagen. Formålet hermed er at bidrage til variation i skoledagen og til at differentiere undervisningen, så den imødekommer den enkelte elevs faglige niveau, og alle elever udfordres fagligt - eksempelvis ved at styrke koblingen mellem teori og praksis i undervisningen.

Samarbejdet mellem skole og det omgivende samfund skal med udgangspunkt i folkeskolens formål og fagenes mål bidrage med værdi til både den fagopdelte og den understøttende undervisning, således at der opnås størst mulig kvalitet og effekt på elevernes læring, trivsel og motivation.

Læs mere om den åbne skole her