Da Vinci Linjen

Da Vinci Linjen

Da Vinci Linjen

På Vitaskolen Bohr tilbyder Bohrskolen Da Vinci Linjen, som er et tilbud til ambitiøse unge fra 7. – 9. klassetrin, der  holder af at lære og har let ved det, men som typisk har underpræsteret. På Da Vinci Linjen tilgodeser vi elever, som har brug for personlige såvel som faglige udfordringer og som ønsker at udnytte deres evner fuldt ud.

Læs mere i vores folder

Der kan være mange spørgsmål i forbindelse med et klasseskift og nye faglige og personlige udfordringer. Ring til koordinator Jesper Hjuler på tlf. 61 69 67 15 eller Vitaskolen Bohr på 76 16 59 60 og få svar på eventuelle spørgsmål.

Informationsaften forud for optag til kommende 7. årgang afholdes torsdag den 30.01.2020 fra kl. 19.00 - 21.00 på Vitaskolen Bohr.

Samtaler forud for eventuel optagelse på Da Vinci Linjen afholdes i perioden februar - april. De nye 7. klasser med opstart august dannes medio april og de elever der har været til samtale får besked umiddelbart herefter.