Om Bohrskolen

Om Bohrskolen

Om Bohrskolen

SKOLELEDEREN HAR ORDET

En væsentlig del af Bohrskolens DNA er, at vi hele tiden udvikler og supplerer vores i forvejen mange undervisningstilbud med nye tiltag, for hele tiden at kunne tilbyde vores elever så udbytterig en skolegang som muligt.

I skoleåret 2018-19 har vi f.eks.

  • indført en toningsdag i de almene klasser i udskolingen, hvor eleverne efter eget valg har mulighed for at fordybe sig i et område eller fag, som de er specielt interesserede i.

  • oprettet en ordblindepatrulje, som er et netværk for ordblinde elever og deres forældre, for at understøtte vores ordblinde elever i anvendelsen af diverse elektroniske hjælpemidler.

  • indtænkt erhvervsrettede forløb i natur & teknologi samt den understøttende undervisning på 5. årgang, for at præsentere eleverne for ”verdenen uden for skolen”.

  • gjort det verdensomspændende ”Cambridge English” til en del af vores internationale linje i udskolingen, for at kunne tilbyde vores sproginteresserede elever den bedst tænkelige engelskundervisning.

  • tilmeldt alle elever på 4. årgang DR’s store ”Projekt Ultra:bit”, hvor eleverne gennem oplæring i at kode computere får en grundlæggende forståelse for den digitale verden.

Ovennævnte er blot eksempler på nogle af vores nye tiltag på Bohrskolen, men de illustrerer, hvordan vi på skolen hele tiden forsøger at give vores elever det bedst mulige afsæt for et godt voksenliv. Dette gælder, uanset om man er elev i vores almene klasser eller har valgt en af vores mange linjer i udskolingen.

Midt i denne mangfoldighed af muligheder er det vigtigt, at vi som skole rummer en fælles kerne. På Bohrskolen vægter vi læring og trivsel højt, og vi er stolte, når vores elever præsterer noget ekstraordinært, f.eks. som vindere af Ekstra Bladets fodboldturnering. Men det allervigtigste for os er, at vi lykkes med at give alle elever mod og lyst til læring. For det får de brug for i deres fremtidige voksenliv. Når livslang læring er et vilkår for vore kommende generationer, er det vores opgave som skole at sikre, at de har både mod og lyst til læring. Dette er vores vision på Bohrskolen.

OLE LERKE