SFO

SFO

SFO

Bohrskolen har 3 SFO’er beliggende på skolematriklerne på alle vores afdelinger.

Det pædagogiske personale arbejder i alle afdelinger ud fra den overbevisning, at barnet besidder individuelle kompetencer, og derfor skal udfordres på forskellige måder.

Der arbejdes målrettet med en anerkendende tilgang, på at børnene udforsker, bevidstgøres og udvikler deres stærke sider, samt tilegner sig nødvendige kompetencer på de områder hvor de er udfordret.