Fritids- og Ungdomsklub

Fritids- og Ungdomsklub

Fritids- og Ungdomsklub

Bohrskolen har 3 klubber beliggende:

  • Søndre Fovrfeldvej 29, 6710 Esbjerg V
  • Ådalsvænget 40, 6710 Esbjerg V
  • Vester Gjesingvej 28, 6715 Esbjerg N
     

Klubberne bidrager til at skabe gode rammer for de større børns opvækstvilkår og trivsel. Rammerne og måden at være sammen på er medvirkende til, at børnene udvikler en forståelse for de sociale spilleregler. På Bohrskolen arbejder vi på at skabe en social sammenhængskraft, hvor alle besidder en vigtig rolle.

Det pædagogiske personale arbejder ud fra tanken om, at barnet er et unikt og betydningsfuldt individ, der har krav på at blive værdsat og taget alvorligt

Klubberne arbejder sammen med SSP om bl.a. forebyggelse af ungdomskriminalitet.