Fritid mål og indhold

Fritid mål og indhold

Fritid mål og indhold

I henhold til bilag til Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen, har byrådet delegeret arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelse for den enkelte skolefritidsordning/fritids- og ungdomsklub til Skolebestyrelserne.

Læs den overordnede mål- og indholdsbeskrivelse for Bohrskolens fritidsdel her.
Der er endvidere udarbejdet et tillæg vedrørende de lokale fritidsenheder, som kan findes her.