Bohrskolens Fritidstilbud

Bohrskolens Fritidstilbud

Bohrskolens Fritidstilbud

På Bohrskolens tilbydes et fritidstilbud i tidsrummet 6:00 – 21:00

Vi spænder vidt og rummer tilbud til børn og unge i vores skoledistrikt med det formål bevidst at fremme børn og unges trivsel og læring. Vi skal tilstræbe, at alle børn skal blive så dygtige som muligt og at alle børn skal trives.                                                                    

Vi tilbyder:

  • Skolefritidsordning (SFO) for børn i førskole – 3. klasse
  • Fritidsklub for børn i 4.-6. klasse
  • Ungdomsklub for unge i 7. klasse til de fylder 17 år.


På hver af Bohrskolens tre afdelinger består vores fritidstilbud af henholdsvis SFO og fritids- og ungdomsklub. SFO’er og klubber har samlet daglig ledelse og fritidsdelens pædagoger arbejder både med børnene i skolen og i SFO/ Klub. De fungerer som bindeled mellem undervisning og fritid - og de er med til at sikre barnets trivsel gennem hele dagen. Det kendskab pædagogen får til barnet og dets familie i skolen, tages med i fritidssamarbejdet til gavn for barnet og forældrene, som altid er velkommen til at få en snak om deres barns hverdag. På den måde sikres en rød tråd i hele barnets dag på Bohrskolen.

Det tætte samarbejde mellem skole og fritid understøttes bl.a. også af én ledelse i form af en fritidspædagogisk leder, der er daglig leder af både SFO og Klub og som sikrer, at personalet samarbejder på tværs af tilbuddene i hver afdeling.

SFO’erne har fysisk base på skolerne og klubberne er geografisk tæt placeret på skolen. SFO og Klub er i tæt samarbejde omkring brobygning, således at børnene oplever en glidende overgang mellem de to tilbud.

Nøgleord for vores fritidsdel:

  • Fællesskab
  • Anerkendende miljø
  • Ansvarlighed over for en selv og for fællesskabet
  • Forskelligheder – en anerkendelse og accept af, at vi er forskellige og dermed har forskellige behov. Dvs. hvis vi vil behandle børnene ens, skal vi behandle dem forskelligt.
  • Tryghed og omsorg
  • Forældresamarbejde